GIỚI THIỆU CHUNG

Địa chỉ:  Tiểu khu II, Thị Trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Email :  c3naphac@gmail.com

Điện thoại : 02093877278

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

          PHẦN I. CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA NHÀ TRƯỜNG

          I) Thông tin chung của nhà trường:

          Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn nằm trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

          Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/04/1975) trường là một cấp học thuộc trường phổ thông cơ sở Trần Hưng Đạo. Đến năm 1990, thực hiện quyết định số 118/QĐ-UB ngày 15 tháng 8 năm 1990 của UBND thành phố Quy Nhơn, trường được tách ra khỏi trường PTCS Trần Hưng Đạo và thành lập trường Thực Nghiệm GDPT Quy Nhơn.

Xem thêm trong file BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ.docx